Korea Festival ponownie w Warszawie

Korea Festival ponownie w Warszawie

8 czerwca w warszawskim Parku Agrykola odbędzie się 8 edycja Korea Festival. W ramach wydarzenia zaplanowane są koncerty, pokazy taekwondo, K-Pop dance, kursy kaligrafii i degustacja napojów koreańskich. Festiwal organizowany jest z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Republiką Korei.

W ramach festiwalu zaplanowane są różnorodne wydarzenia, takie jak pokazy sztuk walki taekwondo, koncert fusion folkowej grupy ID, zajęcia z języka koreańskiego, kaligrafii i tworzenia drzeworytu. Nie zabraknie również flash moba, którego ematem przewodnim będą hity K-Pop, gatunku, który błyskawicznie zmienił rynek muzyczny nie tylko w Korei, ale w całej Azji. Korea Festival to stałe wydarzenie na mapie kulturalnej Warszawy. W tym roku odbywa się już po raz ósmy.

Wydarzenie ma na celu promocję różnorodnej koreańskiej kultury i sztuki. W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Republiką Korei. To idealny moment na jeszcze lepsze poznanie Korei, w związku z tym, podczas tego wydarzenia będą promowane koreańskie produkty, potrawy i zwyczaje, a każdy z gości będzie miał możliwość zapoznania się z wieloma atrakcjami festiwalu – zaprasza Yun-jin Ha, Dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej przy Ambasadzie Republiki Korei w Polsce. Ceremonia otwarcia festiwalu zaplanowana jest na godzinę 16:00, jednak już od godziny 13:00 będzie można uczestniczyć w przygotowanym przez organizatora programie. Główną muzyczną atrakcją festiwalu będzie koncert koreańskiej grupy fusion folkowej, ID. Muzycy łączą tradycyjne dźwięki instrumentu piri, fletu bambusowego oraz bębnów janggu, z nowoczesnym brzmieniem gitary i keyboardu. Inspiracji szukają zarówno w pieśniach ludowych jak i kulturze zachodniej. Koncert ID organizowany jest przez Korean Foundation for International Cultural Exchange w ramach programu wymiany kulturalnej „Traveling Korean Arts”. Pierwszy koncert odbędzie się o godzinie 13:00, a drugi około godziny 16:00.

Atrakcją dla miłośników K-Popu będzie flash mob, który zaplanowany jest na godzinę 14:00. Będzie to wspólny pokaz tańca wykonany do utworów K-Popowych. Aby wziąć udział w zabawie należy wejść na stronę internetową organizatora – Centrum Kultury Koreańskiej lub Facebooka i zagłosować na swój ulubiony utwór. W ankiecie można brać udział do 22 maja.

Podczas festiwalu zaplanowane są zajęcia języka koreańskiego, kaligrafii i drzeworytu, jak również tworzenia lampionów. Będzie można również spróbować sił w quizie wiedzy o kulturze koreańskiej, który rozpocznie się o godzinie 14:30. Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali pokazy koreańskich tradycyjnych gier i zabaw dla dzieci, tworzenie królewskich nakryć głowy i przymierzanie Hanbok czyli tradycyjnych ubrań. W dniu festiwalu odbędzie się także konkurs fotograficzny, zorganizowany w mediach społecznościowych pod hasłem #KoreaFestival2019Poland. Autorzy pięciu najlepszych zdjęć wykonanych podczas wydarzenia otrzymają nagrody po zakończeniu festiwalu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce oraz na Facebooku w następnym tygodniu po zakończeniu wydarzenia. W przestrzeni festiwalowej znajdzie się także wystawa poświęcona najważniejszym wydarzeniom w historii relacji między Polską a Republiką Korei, począwszy od roku 1989, czyli momentu zawarcia stosunków. Podczas festiwalu swoją ofertę zaprezentują kluczowe koreańskie przedsiębiorstwa – Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors i KIA Motors. Będzie można również skosztować tradycyjnych napojów koreańskich.

8. Korea Festival w Warszawie jest największym wydarzeniem promującym kulturę Korei w Europie Środkowej. Organizowany jest przez Ambasadę Republiki Korei w Polsce oraz Centrum Kultury Koreańskiej. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza i Radio Dla Ciebie. KOREA FESTIVAL IS BACK IN WARSAW! On June 8, the Embassy of the Republic of Korea in Poland will be hosting the 8th Korea Festival at Warsaw’s Agrykola Park. The event will include concerts, taekwondo and K-pop dance shows, calligraphy workshop and Korean beverage tasting. The festival is organized for celebrating the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and the Republic of Korea. The festival will include numerous events, such as taekwondo show, a concert by a fusion folk band called ID, workshops of Korean language, calligraphy and wood engraving. There will also be a flash mob concerning K-Pop hits. Not only did this genre rapidly change the music market in Korea but it spread throughout the whole Asia as well. Korea Festival is a regular event on the cultural map of Warsaw. This time we will be witnessing its 8th edition already. The event’s goal is to promote the Korean art and culture. This year we will be celebrating the 30th anniversary of establishing diplomatic relations between the Republic of Korea and Poland. It is an ideal moment for an even greater familiarization with Korea, hence the promotion of Korean products, food and customs, and every single guest will have a chance to experience numerous attractions the festival has to offer. – says Yun-jin Ha, Director at Korean Cultural Center, which is operated by the Embassy of the Republic of Korea in Poland. The opening ceremony is planned for 4 PM but you are free to come at 1 PM to take part in a special program prepared by the organizers. The festival’s main musical attraction will be a live show by a fusion folk group called ID. Its musicians combine traditional sounds of piri, bamboo flute and janggu, traditional drums with the modern tunes of guitar and keyboard. They search for inspiration in both folk songs and Western culture. This concert project is supported by “Travelling Korean Arts” program of Korean Foundation for International Cultural Exchange. The first concert will be held at 1 PM, and the second one at around 4 PM. For K-Pop fans the main attraction will be a flash mob, planned for 2 PM. This will be a collective dancing show to K-Pop hits. To take part in this show you need to enter the organizer’s website or Facebook page and vote for your favourite song. The survey is open until May 22. During the festival you can also take part in workshops of Korean language, calligraphy and wood engraving, as well as lantern making. Moreover, you can try yourself out in a quiz about the Korean culture, which starts at 2:30 PM. As for children, the hosts have prepared various traditional Korean games and pastimes, such as royal head-dress making and trying on hanbok – Korean traditional outfit. On the day of the festival there will also be a photo competition organized in the social media under #KoreaFestival2019inPoland. Event participants, who took five best pictures shot during the festival will receive prizes after the festival. The winners will be announced next week of the festival on Facebook page of Korean Cultural Center. In the meantime, you will be free to see a photo exhibition of the most important events in the history of Polish-Korean relations, starting from 1989 when the nations established their diplomatic relations. During the festival you will be able to acquaint yourself with offers from the key Korean enterprises, like Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors i KIA Motors, and have a taste of some traditional Korean beverages. The 8th Korea Festival in Warsaw is the main event promoting Korean culture in Central Europe. It is organized by the Embassy of the Republic of Korea and Korean Culture Center in Poland. Media patronage are Gazeta Wyborcza and Radio Dla Ciebie.