Wacław Zimpel Quartet – Stone Fog

Wacław Zimpel należy do najbardziej bezkompromisowych i nieprzejednanych artystów, których muzyczne wizjonerstwo częstokroć wykracza poza wyobraźnię statystycznego odbiorcy szeroko pojętej muzyki improwizowanej. Percepcja jego kompozycji może nie jest łatwa, ale za każdym razem przynosi satysfakcję z tego stosunkowo rzadkiego procederu, jakim jest obcowanie ze sztuką wyższych lotów. 

„Stone Fog” to pierwsza autorska płyta wydana pod szyldem Wacław Zimpel Quartet (Wacław Zimpel – klarnety, Krzysztof Dys – fortepian, Christian Ramond – kontrabas, Klaus Kugel – perkusja), która ukazała się w 2013 nakładem oficyny wydawniczej For Tune. Ze względu na całkowite wyczerpanie pierwszej edycji, w tym roku album został wznowiony. 

Muzyka na „Stone Fog”, jako organiczny element współczesności, zawiera w sobie zarówno idiom free jazzowej awangardy, poezji, jak i mistykę religii hinduizmu. Świat dźwiękowy jest tu niejako „zbiorem sugestii”, Zimpel stosuje metodę konfrontacyjną, spajając w jedno tak diametralnie odległe klimaty. Paradoksalnie ta „eksterytorialna sztuka” dla obecnych eklektyków jest dzisiaj oczywistością, zasadą i normą. Kwartet Wacława Zimpela posiada jednak jeszcze jednak inne atuty, które skutecznie „wyławiają go” z zalewu beztroskiego eklektyzmu – muzyczną inteligencję i indywidualny styl, który wynosi ten projekt ponad przeciętność i kieruje na szerokie wody muzycznej ewolucji.