Współpraca

Patronat medialny

Laboratorium Muzycznych Fuzji to serwis internetowy, w którego kręgu zainteresowań leży szeroko pojęta gama tzw. „muzyki ambitnej”. Jesteśmy młodym zespołem działającym zaledwie od marca 2012 roku. Niemniej jednak zdążyliśmy wyrobić pewną renomę (ok. 30 tys. wyświetleń miesięcznie), dzięki której poszerzamy nasze muzyczne horyzonty m.in. przy współpracy z wieloma agencjami artystycznymi oraz stale rosnącym zainteresowaniem artystów poznania naszego zdania na temat ich twórczości. Chętnie obejmiemy patronatem medialnym albumy, różnorodne imprezy oraz inne inicjatywy. Jeżeli jesteście w trakcie wydawania płyty, organizujecie trasę koncertową, cykl imprez, konferencję prasową lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do ambitnej publiczności – zgłoście się do nas!

Z naszej strony zapewniamy:
– regularne umieszczenie zapowiedzi wydarzenia (opis, harmonogram, zdjęcia, linki na stronę oraz logo organizatora) na naszej stronie internetowej;
– zamieszczenie logo organizatora w oddzielnej rubryce „Współpraca” wśród instytucji współpracujących ze stroną Laboratorium Muzycznych Fuzji;
– opublikowanie indywidualnego artykułu, recenzji, etc. z możliwością dodania specjalnej informacji na portalach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter, Instagram;
– zamieszczenie zapowiedzi wydarzenia w dziale z aktualnościami;
– wysyłanie newslettera – ze względu na ochronę przed spamem pozwalamy sobie decydować i ograniczać wiadomości do maksymalnie jednej na tydzień (nasza baza liczy ponad 1000 osób);
– zamieszczenie relacji lub reportażu z wydarzenia, jeżeli będą ku temu odpowiednie środki oraz możliwość obecności jednego/dwóch z naszych redaktorów;
– emisja nieodpłatnej reklamy w formie graficznej (banner, button, billboard, etc.). Kampania reklamowa realizowana będzie na stronach serwisu Laboratorium Muzycznych Fuzji*.

*Powyższe opcje nie są kwestią zamkniętą. Z przyjemnością rozpatrzymy bowiem wszystkie pozostałe sugestie związaną z naszą ewentualną współpracą.

Ze strony organizatora i managementu oczekujemy:
– zamieszczenia logotypów serwisu Laboratorium Muzycznych Fuzji na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia, muzyczne trailery) oraz na internetowej stronie imprezy;
– zawarcie informacji o patronie medialnym serwisu Laboratorium Muzycznych Fuzji w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane);
– przekazywanie informacji słownej, tudzież pisanej o współpracy medialnej z serwisem Laboratorium Muzycznych Fuzji w zapowiedziach oraz innych środkach reklamy;
– dostarczenia wszelkich wiadomości prasowych (informacji o wydarzeniu, zdjęć, „press packa”, zarysu historycznego zespołu etc.)
– w przypadku imprez cyklicznych bądź koncertów – przyznania akredytacji dla co najmniej jednego przedstawiciela Laboratorium Muzycznych Fuzji oraz zorganizowania ewentualnego wywiadu z artystą;
– w przypadku inicjatyw z biletami wstępu ewentualna możliwość wcześniejszego przekazania dla przedstawicieli Laboratorium Muzycznych Fuzji uzgodnionej ilości biletów, które rozdysponowane mają być w konkursach dla internautów;
– w przypadku albumów – przekazanie przynajmniej jednej kopii albumu dla redakcji w celu zrecenzowania. Zaznacza się, iż większa liczba przesłanych wydawnictw muzycznych może być przeznaczona na nagrody w konkursach dla internautów.

Powyższe opcje przedstawiają jedynie ewentualne możliwości wzajemnej promocji oraz wymiany usług pomiędzy serwisem Laboratorium Muzycznych Fuzji, a organizatorem wydarzenia, bądź promowanego albumu. W zależności od specyfiki danej inicjatywy muzycznej oraz ilości materiałów promujących imprezę, wzajemnie świadczone usługi mogą być uregulowane odrębną umową.

Uwagi końcowe:
– zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej odmowy współpracy, nie zobowiązując się przy tym do wyjaśniania jej przyczyn;
– współpraca z obu stron jest dobrowolna, a jej wdrożenie nie wiąże się z żadnymi skutkami prawnym dla żadnej ze stron;
– zastrzegamy sobie prawo (jeśli zajdzie taka potrzeba) do ingerencji w materiały prasowe nadesłane przez stronę, czyli np. skrócenia takiego materiału bądź ewentualnej redakcji;
– nie gwarantujemy całkowitej bezkrytyczności w przypadku recenzji, pokładając jednak nadzieję w tym, że strona współpracująca doceni szczerość, rzetelność, erudycję i polot, którymi kieruje się zawsze nasz serwis;
– każdego traktujemy wyjątkowo i indywidualnie, dlatego każda oferta współpracy rozpatrywana jest w sposób autonomiczny i niezależny od innych.

Oto niektóre z wydarzeń oraz wydawnictw, które zostały objęte naszym patronatem medialnym.

WYDARZENIA