Katarina Pejak – First Hand Stories

●●●●●●●●○○

1. This Place 2. Lady Of the River 4. Time of Magnolias 5. If You’re Not Mine 5. With You 6. Clock Is Tickin’ 7. The Practice 8. My Daily Wish 9. Take Me Home 10. Richland Woman Blues 11. Cycle of Abuse

SKŁAD: Katarina Pejak  – pianino, organy, wokale; Jasna Djuran – wokale pomocnicze (3, 5, 6); Laki Akos – saksofon tenorowy (11); Mirko Tomić – gitary Weissenborn & Dobro (2, 5, 6, 9); Vladimir Tubić – gitary (2, 9); Nenad Zlatanović – gitary (10); Darko Golić – kontrabas (1, 5, 7); Blagoje Nedeljković – perkusja (1, 5, 7)

PRODUKCJA: Ivan Srdanović, Veselin Maldaner & Vladislav Pejak – King Oliver Studio

WYDANIE: 12 lutego 2013 – Blues Time Records

www.katarinapejak.com

Urodzona w Belgradzie Katarina Pejak to 22-letnia studentka renomowanej szkoły Berklee College of Music, ale czy to znaczy, że na jej drugim wydawnictwie „First Hand Stories” znajdziemy równie dobrze odwzorowany kunszt muzyczny? Cóż, to na pewno dość spore ożywienie na bluesowej scenie, która zostaje również oświecona blaskiem jazzowych interpretacji eklektyzmu.

W zasadzie blues od dawna zamknięto w hermetycznych ścianach stylistyki tego rodzaju muzyki. Przekaz jest jasny i w zasadzie zawsze można spodziewać się tego samego bez niespodzianek. Scena młodych profesjonalistów jednak się regeneruje, a blues wcale nie musi być przygnębiający! To słowem wyjaśnienia. W przeciwieństwie do pierwszego albumu, w którym głosowi wokalistki akompaniował jedynie fortepian, najnowsze wydawnictwo przedstawia się już znacznie bardziej zaawansowanie (Time Of Magnolias, Clock Is Tickin’). To 11 utworów, którym uroku dodaje cała gama instrumentów i plejada gości bluesowej sceny, a przede wszystkim kompozycje jej własnego autorstwa. Większość z nich jawi się naturalnością talentu oraz młodzieńczym wigorem kompozytorskim, którego prowodyrka nie boi się konfrontować swoich koncepcji ze znanymi wszystkim standardami niosącymi echo znanych legend. Inspiracjom nie ma się co dziwić, bowiem pobyt na amerykańskim poletku bluesowych korzeni na pewno zrobił swoje. Najnowszy krążek to niby „opowieści z pierwszej ręki”, ale na pewno należałoby podkreślić inspiracje takimi wykonawcami, jak Norah Jones czy Tom Waits, których genetyczne wzorce muzycznej ekspresji na pewno biją przez wytworną siłę wyrazu tej młodej artystki, której album można ograniczyć mianem singlowej kompilacji, bo większość z utworów ma prawdziwy potencjał przebojów. Kierunkowskazem porządku oraz ambiwalentnej kreatywności tego projektu jest wyrażony silnym porywem element klasycznej sekcji rytmicznej.

Scena młodych profesjonalistów sie regeneruje. Blues wcale nie musi być przygnębiający!

Kompozycje nie są przearanżowane, ale nawet w „surowym” stanie potrafią w mistrzowski sposób przekazać ten ogromny liryczny ładunek emocjonalny (Take Me Home), który penetruje nieco filigranowy, ale dobitnie pewny swego wokal K. Pejak, jakże upiększający ten bluesowy wydźwięk boogie-woogie (If You’re Not Mine). To jednak nie wszystko, warto bowiem zwrócić uwagę na hipnotyczne frazy samego fortepianu i koncepcję samej melodyki, która dzięki odpowiedniemu zrównoważeniu groove’u, pomimo prostoty, wydaje się nad wyraz efektywna (With You, The Practice). Tak samo ma się to w przypadku efektownych zagrywek gitar akustycznych z użyciem techniki slide’u przypominającego najlepsze dokonania Daniela Lanoisa – Lady Of The River. Cały album zamyka klamra genialnej parafrazy wielu pastiszowych kompozycji Toma Waitsa – Cycle Of Abuse – zakończony jakże nieuniknionym, galopującym klezmerskim crescendo! Biorąc pod uwagę talent i poświęcenie wokalistki, zagraniczna kariera jest kwestią czasu.

——— ENGLISH VERSION ———-

Belgrade-born Katarina Pejak is a 22-year-old student of the renowned  Berklee College of Music, but does that mean that on her second release „First Hand Stories” will be an example of well-mapped musical artistry? Well, it’s certainly quite a big revival of the blues scene, which is also enlightened by the splendor of jazz interpretations and eclecticism. In fact, the blues has long been closed in airtight walls of the design of this kind of music. The message is clear and basically you can always expect the same, without surprises. The scene of young professionals is recovering, and the blues does not have to be depressing! It’s a word of explanation. Unlike the first album, in which the singer’s voice accompanied only by piano, the latest release shows already much more advanced (Time Of Magnolias, Clock Is tickin ’). It’s 11 tracks,  with a whole range of instruments that add charm, and a galaxy of guests from the blues scene, and above all, her own compositions. Most of them show naturalness of talent and youthful vigor, while the leader is not afraid to confront her ideas known to all standard bearers of known legends. Inspiration is not a surprise, because the life on the American soil of blues roots certainly has taken its toll. Therefore, the scene of young professionals is regenerated. The newest album, „First Hand Stories”, certainly emphasizes inspiration acts such as Norah Jones and Tom Waits. Their genetic patterns of musical expression certainly are beaten by the refined expressive power of this young artist whose album can be reduced to a singles compilation because most of the songs have «hit potential». Blinkers order and ambivalent creativity of this project is expressed through the strong gust element of the traditional rhythm section. The compositions are not rearranged, but even in „raw” state in a masterly way they can pass this lyric huge emotional load (Take Me Home), which penetrates a bit dainty, but apparent confidence of her vocal. K. Pejak, beautifies the blues overtones in the boogie-woogie (If You’re Not Mine). That’s not all: pay attention to the hypnotic phrases on the piano and the concept of the melody itself, which through appropriately balanced groove, despite the simplicity,  seem extremely efficient (With You, The Practice). The same is the case with impressive acoustic guitar licks on slide, which sound reminiscent of the greatest accomplishments of Daniel Lanois – Lady Of The River. The whole album closes buckle of a  brilliant pastiche with a composition paraphrase of many Tom Waits tunes – Cycle Of Abuse – an inevitable ending, klezmer galloping crescendo! Given the talent and dedication of this singer, her international career is a matter of time.

KATARINA PEJAK – IF YOU’RE NOT MINE (LIVE)